Søren Bjørnskov blev født i Danmark den 30. juni 1975 i byen Skanderborg. Efter endt skolegang uddannede han sig som bilmekaniker. Som barn tegnede Søren meget, alt fra ansigter, mennesker og landskaber og var meget fascineret af skygger. Lidenskaben for abstrakt maleri begyndte i år 2002. Han er en selvlært kunstner, og de forskellige tekniker han bruger, kan være alt fra spartle, spray, skrabe med pap, dæktryk, svamp eller finurlige værktøjer fra sit værksted. Knuste kaffebønner kastes undertiden på lærredet, fordi han er utrolig glad for en god kop kaffe.

Søren ser sin kunst som abstrakt og moderne, ekspressionisme slår ham til tider. Når Søren arbejder lag for lag med paletten med farver, er det her i denne proces, værket fortæller historien. Det kan være ansigter, mennesker, landskaber eller en handling, som du til tider kan opdage i det abstrakte univers, derfor vil du være i stand til at opdage nye elementer i hans værker.

Søren Bjørnskovs kunst er hovedsageligt blevet udstillet i Danmark på kunstforeninger, hospitaler, virksomheder og caféer i lokalmiljøet samt salg til privatpersoner.

Søren Bjørnskov was born in Denmark on June 30, 1975, in the city of Skanderborg. After completing schooling, he trained as an auto mechanic. As a child, Søren drew a lot, everything from faces, people and landscapes and was very fascinated by shadows. The passion for abstract painting, started in the year 2002. He is a self-taught artist and the various technicians he uses can be anything from spartle, spray, brush scrap with cardboard, tire print, sponge or quirky tools from his studio. Crushed coffee beans are sometimes thrown on the canvas, because he is immensely fond of a good cup of coffee.

Søren sees his art as abstract and modern, expressionism strikes him at times. When the artist works layer by layer with the palette of colors, it is here, in this process, the work tells its story. It can be faces, people, landscapes or an action that you as consider can discover in the abstract universe, therefore you will be able to discover new elements in his Works.

Søren Bjørnskovs art has mainly been exhibited in Denmark at art associations, hospitals, companies and cafes in the local environment as well as sales to private individuals.